MicroStrategy- ի գործադիր տնօրենը համեմատում է ԱՄՆ դոլարը սառույցի հալման հետ `Bitcoin պորտֆելը ԲԹTC-ում ավելացնելով $ 425,000,000

MicroStrategy, the largest publicly traded business intelligence company, just purchased an additional $175 million worth of Bitcoin, bringing their overall BTC purchase total to a whopping $425 million.

Michael Saylor, MicroStrategy’s chief executive, says the company has now purchased 38,250 Bitcoin in total.

MicroStrategy announced its initial $250 million BTC investment in August, պնդելով, in a press release that Bitcoin is a better store-of-value asset class than fiat currencies, especially given the slate of recent pandemic-related financial stimulus measures implemented by governments around the world. The firm now views Bitcoin as “the principal holding in its treasury reserve strategy.”

Saylor tells CoinDesk that the $425 million BTC buy is a long-term, multi-generational investment.

“This is not a speculation, nor is it a hedge. This was a deliberate corporate strategy to adopt a Bitcoin standard.”

Saylor also notes that MicroStrategy began to view cash as a potentially costly storage method for surpluses. He says Bitcoin and stock buybacks are the only two quality places to direct excess funds.

“We just had the awful realization that we were sitting on top of a $500 million ice cube that’s melting.”

MicroStrategy operates out of Virginia. The firm ասում է, its total revenues for the second quarter of 2020 were $110.6 million, with gross profit at $86.6 million.

Ստուգեք վերջին նորությունների վերնագրերը

Հրաժարում. The Daily Hodl- ում արտահայտված կարծիքները ներդրումային խորհուրդ չեն: Ներդրողները պետք է կատարեն իրենց պատշաճ ջանասիրությունը նախքան Bitcoin- ի, cryptocurrency- ի կամ թվային ակտիվների ցանկացած բարձր ռիսկային ներդրումներ կատարելը: Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ ձեր փոխանցումները և գործարքները ձեր ռիսկի տակ են, և ցանկացած կորուստ, որը կարող եք կրել, ձեր պատասխանատվությունն է: Daily Hodl- ը չի առաջարկում որևէ ծպտյալ արժույթների կամ թվային ակտիվների առքուվաճառք, ոչ էլ The Daily Hodl- ը ներդրումների խորհրդատու: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ The Daily Hodl- ը մասնակցում է դուստր ձեռնարկությունների շուկայավարմանը:

Featured Image: Shutterstock/SimoneN

Source: https://dailyhodl.com/2020/09/16/microstrategy-ceo-compares-us-dollar-to-melting-ice-after-increasing-bitcoin-portfolio-to-425000000-in-btc/